Gotowce - Ściągi


Pisanie ściągi może być też dobrą metodą na powtórzenie materiału, nawet jeśli ściąga nie zostanie wykorzystana w sposób nieetyczny. Osoby ściągające próbują tłumaczyć swoje postępowanie trudnościami w opanowaniu wyznaczonego materiału, wynikające m.in. z braku czasu na naukę, braku motywacji lub niedostatecznego potencjału umysłowego.


Ściągi stosuje się zwykle na wszelkiego rodzaju egzaminach i testach (klasówki, kolokwia) (przeważnie pisemnych, rzadziej ustnych). Ściągi są ostro potępiane przez większość nauczycieli.
Pojęcie ściąganie obejmuje zarówno proces opracowywania i wykonywania ściąg i gotowców, jak i sam akt wykorzystywania w trakcie egzaminu informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł. Sposoby pozyskiwania tych ostatnich obejmują:
 • współdziałanie najlepiej przygotowanych zdających z pozostałymi zdającymi,
 • przepisywanie odpowiedzi dostrzeżonych u pozostałych zdających,
 • komunikacja między zdającymi, w formie pisemnej lub innej, służąca przekazywaniu odpowiedzi lub innym celom,
 • zajmowanie w sali egzaminacyjnej miejsc ułatwiających wspomnianą komunikację,
 • opuszczenie sali egzaminacyjnej pod pozorem potrzeby fizjologicznej,
 • zastosowanie telefonów komórkowych oraz komunikacji radiowej.

 • Poniżej przestawiamy listę gotowych wypracowań, ściąg szkolnych i prac domowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. ;)

  Tematy:

  Fragment losowego opowiadania:

  Rośliny owadożerne - Wypracowania, Ściągi, Prace, Gotowce, Wzory Pism Rośliny owadożerne Gotowce - Ściągi Szczególnym przypadkiem roślin zielnych, które rosną na glebach ubogich w łatwo przyswajalne związki azotu ( m. in. białka ) i fosforu, są te, które wykształciły mechanizmy chwytania i trawienia drobnych owadów lub innych organizmów zwierzęcych dostarczających im potrzebnych związków. Mimo wszystko rośliny te są zdolne do autotroficznego trybu życia, asymilując CO2 zwykłymi, zielonymi liśćmi. Być może, że rośliny te mięsożernym trybem życia pokrywają również deficyt soli mineralnych, mają bowiem często słabo rozwinięty system korzeniowy. Są to rośliny owadożerne zwane również mięsożernymi. Uważane one są za fenomen przyrody i są przNa całym świecie istnieje blisko 600 gatunków takich roślin. Nie tworzą one jakiejś grupy systematycznej, lecz należą nieraz do daleko od siebie stojących rodzin i rodzajów. U roślin owadożernych można spotkać szczególne przykłady modyfikacji liści. Dzięki nim właśnie są zdone do wabienia, chwytania, zabijania i trawienia zwierząt. Niektóre rośliny zwane dzbanecznikami, Nepenthes wytwarzają liście w postaci dzbaneczkowatych zbiorników. Rośliny posiadające tak zmodyfikowane liście to przeważnie pnącza, tak że dzbanki zawieszone nieraz na znacznej wysokości , np. u Nepenthes malamphora do 40 m. Natomiast u Nepenthes ampullaria dzbanki chwytne zagrzebane są w ściółce leśnej. Narządy te u wszystkich dzbaneczników są najczęściej czerwonawe i nieco rozdęte. Kształtem przypominają one dzban z otworem otoczonym przez tzw. kołnierzyk. W jednym miejscu ściana dzbanka - zmodyfikowanej blaszki liściowej - wydłuża się tworząc wieczko. Na spodniej stronie wieczka znajdują się liczne gruczołki miodnikowe, służące jako powbnia dla owadów. Również w kołnierzyku otaczającym otwór dzbanka występują liczne miodniki, które zmuszają owada do przechylenia ku dołowi. Traci on wtedy równowagę i po woskowatej, gładkiej ścianie wewnętrznej spada do niżej położonej strefy gruczołowej, sięgającej aż do dna dzbanka. Gruczołki wydPo zużyciu przez roślinę substancji białkowych pozostałe, chitynowe części owada są zdmuchiwane przez wiatr. Warto dodać, że niektóre robaki, larwy owadów, okrzemki i wstężnice żyją w soku trawiennym. Podobne tematy: Dolina Odry, rośliny. Budowa liści rośliny okrytozalążkowej Rośliny genetycznie zmodyfikowane Ściąga na EKOLOGIĘ -parki narodowe, pojęcia, rośliny i zwierzęta chronione (ściąga!)PARKI Przystosowania liści rośliny okrytozalążkowej usprawniające wymianę gazową

  Giełdy papierów wartościowych
  Zjawisko sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty.
  "Człowiek nie kamień" - jaki komentarz do słów J. Kochanowskiego dopisali twórcy różnych epok
  Monarchia karolińska
  Reformacja w Polsce i na świecie
  Dyfuzja
  Zwalczanie bezrobocia
  Składniki i cechy mapy
  Personality
  Indie
  "Szkice węglem" jako utwór opowiadający o problemach pouwłaszczeniowych polskiej wsi.
  Literatura starożytna i średniowieczna - wybrane zagadnienia
  Samotni z wyboru czy z konieczności? Rozważania o bohaterach rożnych epok literackich.
  Dżdżownica - morfologia i fizjologia
  Znaczenia religii
  Opinia biegłego rewidenta
  Jamochłony
  Powstanie jakoś opisać" - wielka odpowiedzialność Mirona Białoszewskiego za mikro-historię z perspektywy cywila - świadka powstania warszawskiego.
  PRACA ORGANICZNA
  Mieszaniny
  Charakterystyka porównawcza Balladyny i Aliny - bohaterek "Balladyny" Adama Mickiewicza.
  „MROKI ŚREDNIOWIECZA”- Józef Putek
  Zanieczyszczenia gleb i gruntów
  Wirusowe choroby człowieka
  Historia systemu DOS
  Związki poezji Jana Kochanowskiego z antykiem (analiza tekstu)
  Adam Mickiewicz - "Konrad Wallenrod".
  List do kogoś z Francji.
  Co świadczy o tym, że wyobrażenia o świecie bogów greckich były wzorowane na świecie ludzi?
  Przeżycia, problemy sumienia i spowiedź Giaura
  Mchy i paprocie (budowa i rozmnażanie paproci, rozmnażanie mchu)
  Bunt, ofiara i cierpienie w życiu wybranych bohaterów literatury romantycznej - rozprawka z elementami charakterystyki postaci.
  Kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce w XIXw
  Choroby układu oddechowego
  Wie lief der Zeugnistag bei dir ab?
  Działania wojenne w latach 1914 - 1916 na froncie wschodnim i zachodnim.
  Bielski Okręg Przemysłowy
  Groteska
  Egzaminy kompetencji z matematyki
  Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku.
  Pismo w starożytnym Egipcie
  Zasady dynamiki
  Renesans w Polsce.
  Odżywianie heterotrofów
  Jowisz
  Źle wyznaczone granice moralne.
  Romek i Julka - dialog między Romeo i Julią w dzisiejszych czasach.
  Budowa liści rośliny okrytozalążkowej
  Romantyzm.
  Gatunki - tragedia szekspirowska, tren, fraszka, pieść, nowela, sielanka, pojęcie tragizmu.
  Pogoda i jej przewidywanie - sciąga
  Pojęcia związane z Antykiem.
  "Byłeś jak wielkie, stare drzewo..." K. K. Baczyńskiego - analiza
  II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym
  Antygona-konflikt tragiczny
  Fale
  Biosfera -- ściąga
  The Bahamas
  Rząd polski na emigracji, polskie państwo podziemne, powstanie warszawskie, okupacja. Sformatuj i ściagaj!
  Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej - 1918
  Środowisko geograficzne Polski
  Bitwa o Wielką Brytanie.
  Porównaj wszystkie układy: nerwowy, pokarmowy, oddechowy, krwionośny i wydalniczy u wszystkich zwierząt tkankowych (Jamochłony, robaki, pierścienice,
  Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności.
  Cechy strunowcóu
  Teoria i praktyka modernistycznego symbolizmu
  Która z wielkich tradycji romantyczna czy pozytywistyczna jest bardziej potrzebna narodowi ?
  Zagłębie Dąbrowskie
  Renesans Karoliński
  Reakcje chemiczne - I klasa
  Easter in Poland

  @ 2017